Deshosa instal·lacions industrials és una empresa de sistemes
d’instal·lacions, enginyeria i manteniment.

El nostre punt de partida és: les coses es fan perquè siguin a la mida de cadascú, un procés industrial vist i explorat amb una percepció personal. Com vostè les veu, com vostè desitja que siguin percebudes i fetes.

Atès que els tècnics de DESHOSA han evolucionat cap a especialitats diferents, las nostres àrees d’experiència són diverses i complementàries, i cobreixen l’espectre complet de les instal·lacions.

La climatització, l’electricitat i la protecció contra incendis són les àrees predilectes de DESHOSA. L’objectiu de l’empresa és l’execució de la solució més adient, funcional, fiable i econòmica, tant per la inversió inicial com pel manteniment futur.

Solucions simples, independentment de la complexitat de l’objectiu, transmetent funcionalitat i eficiència.

Stacks Image 69

Fundada a Barcelona fa més de 30 anys

AVUI TENIM OFICINES A BARCELONA, TÀNGER I KENITRA TREBALLANT EN LES NOSTRES ESPECIALITATS
I ADAPTANT-NOS A LES NECESSITATS DELS NOSTRES CLIENTS.

Stacks Image 404
Stacks Image 405
 

Clima

Climatització i ventilació.
Xarxes de fluids i refrigeració industrial.

Stacks Image 419
Stacks Image 420
 

Electricitat

Instal·lacions de mitjana i baixa tensió.
Senyals febles i comunicacions.

Stacks Image 434
Stacks Image 435
 

PCI

Sistemes de protecció contra incendis,
fluids i gasos.

Stacks Image 337
Stacks Image 338
 

Manteniment

Manteniment integral i assistència tècnica.
Gestió i optimització d’instal·lacions.

Stacks Image 345
Stacks Image 348
 

Medi Ambient

Ús sostenible dels recursos naturals.
Protecció i respecte pel medi ambient.

Stacks Image 340
Stacks Image 341
 

Energies Renovables

Energies renovables, tèrmica,
geotèrmica i fotovoltaica.

# Clima
Climatització d’edificis culturals, administratius, comercials, sanitaris, docents i esportius
Instal·lacions destinades al sector terciari, amb una important experiència en edificis destinats a equipaments, principalment culturals (museus, arxius i biblioteques) d’una elevada exigència tècnica, equipaments esportius, edificis comercials i d’oficines. Executem les xarxes de climatització, ventilació i gestió multitècnica.

Climatització industrial
Instal·lacions destinades a la indústria i les seves aplicacions específiques, gestionant el disseny, el muntatge i la posada en marxa.
En climatització industrial disposem de personal especialitzat i en contínua formació per a l’aplicació dels últims sistemes i avenços tecnològics, amb la implantació de sistemes integrats, eficients i segurs. Adaptem la instal·lació a les necessitats requerides pel procés industrial que es necessita climatitzar o refrigerar, essent la recerca de la seguretat i l’estalvi les constants de treball en cada procés.

· REFRIGERACIÓ INDUSTRIAL (aigua freda, aigua glicolada, sistemes de tractament d’aigua).
· CLIMATITZACIÓ.
· GENERACIÓ DE VAPOR, AIGUA CALENTA I AIGUA SOBREESCALFADA.
· SISTEMES DE BMS (programació de sistemes industrials i sistemes d’integració SCADA).

Climatització residencial
Abastem el disseny de tot tipus de solucions individualitzades en funció de les necessitats de cada projecte, l’execució, la posada en marxa i el posterior manteniment. Àmplia experiència en instal·lació de:

· SISTEMES VRV.
· SISTEMES AIRE-AIGUA.
· SISTEMES D'EXPANSIÓ DIRECTA.

# PCI
PCI d’edificis culturals, administratius, comercials, sanitaris, docents i esportius
Instal·lacions destinades al sector terciari, amb una important experiència en edificis destinats a equipaments, principalment culturals (museus, arxius i biblioteques), equipaments esportius, edificis comercials i d’oficines. Execució i manteniment de xarxes de detecció d’incendis i de tot tipus de sistemes contra incendis, tant actius com passius.

Industrial
Instal·lacions destinades a la indústria i les seves aplicacions específiques, gestionant el disseny, el muntatge i la posada en marxa.
En PCI industrial disposem de personal especialitzat i en contínua formació per a l’aplicació dels últims sistemes i avenços tecnològics, amb la implantació de sistemes integrats i segurs.

Abastem el disseny de tot tipus de solucions individualitzades en funció de les necessitats de cada projecte, l’execució, la posada en marxa i el posterior manteniment. Àmplia experiència en instal·lació de:

· DETECCIÓ CONVENCIONAL.
· DETECCIÓ CO.
· EXTINCIÓ XARXES DE RUIXADORS I BIE.

Residencial
Execució i manteniment de xarxes de detecció d’incendis i de sistemes contra incendis.

# Electricitat
Activitat desenvolupada principalment en el sector terciari, residencial i industrial, amb la qual aportem una llarga experiència en la gestió i execució d’obres d’instal·lacions elèctriques, així com en la integració dels diversos subsistemes.

Instal·lacions d’electricitat i comunicacions d’edificis culturals, administratius, comercials, sanitaris, docents i esportius
Instal·lacions destinades al sector terciari i d’oficines, amb una important experiència en edificis destinats a equipaments, edificis comercials i d’oficines, d’una elevada exigència tècnica. Executem les xarxes de electricitat, il·luminació, comunicacions i gestió multitècnica

Electricitat industrial
Instal·lacions destinades a la indústria i les seves aplicacions específiques, gestionant el disseny, el muntatge i la posada en marxa.
Disposem de personal especialitzat i en contínua formació per a l’aplicació dels últims sistemes i avenços tecnològics, amb la implantació de sistemes integrats, eficients i segurs. La nostra oficina tècnica elabora un estudi detallat per poder adaptar la instal·lació a les necessitats requerides pel procés industrial que es necessita executar. Es busca en tot moment la seguretat i l’estalvi en les constants de treball en cada procés.

Adequació a l’entorn, gran flexibilitat i una àmplia preparació permeten a l’empresa una gran capacitat de maniobra.

· ENGINYERIA ELÈCTRICA.
· CENTRES DE TRANSFORMACIÓ.
· DISTRIBUCIÓ DE MITJANA I BAIXA TENSIÓ.
· IL·LUMINACIÓ INTERIOR I EXTERIOR.
· QUADRES ELÈCTRICS.
· INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES PER A CLIMATITZACIÓ I SALES DE MÀQUINES.
· GRUPS ELECTRÒGENS.

# Manteniment
Oferim el manteniment de les instal·lacions i la seva gestió tècnica amb l’objectiu de reduir els costos d’explotació i energètics.
Instal·lacions segures, fiables i eficients per garantir un funcionament òptim i allargar la vida útil.

Oferim un manteniment integral de les instal·lacions optimitzant els recursos i la distribució de l’energia, i reduint les despeses energètiques.

· MANTENIMENT MULTITÈCNIC.
· MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS DE REFRIGERACIÓ INDUSTRIAL.
· MANTENIMENT NORMATIU.
· MANTENIMENT PREVENTIU.
· MANTENIMENT CORRECTIU.
· GESTIÓ DE MANTENIMENT.
· TELEGESTIÓ.